PERSONLIG SÄKERHET

Att bemöta hot och våld i arbetsmiljön med kunskap och förståelse

 • personlig säkerhet

   

   

   

   

   

 • personlig säkerhet

  att  bemöta

  hot och våld i arbetsmiljön

  med kunskap och förståelse

  pk utbildningar

   

Med allt mera våld i vår arbetsmiljö krävs utbildning för bättre handlingsberedskap i en konfliktsituation.

I arbetet med människor som ibland uppträder hotfullt p.g.a. sitt handikapp, sjukdom, rädsla , missbruk kan en konflikt bli en total överraskning med stort psykiskt och fysiskt lidande för alla inblandade. Vad som är viktigt är att förstå varför hot och våld uppstår, och att alltid det finns en bakomliggande anledning till våld.

Nu finns chansen att få kunskap i att förstå när var hur och varför riskerna uppstår, samt hur man förebygger och löser situationerna praktiskt.

Vi kan erbjuda utbildning i Personlig Säkerhet (att bemöta hot och våld i arbetsmiljön med kunskap och förståelse).

Vi vänder oss till er som arbetar inom Äldreomsorg, Handikappomsorg, Psykiatri, eller liknande omvårdande yrken.

Utbildningen syftar till att ge mer kunskap om hur man förebygger och bemöter rädda oroliga utåtagerande personer på ett värdigt sätt utan att förstöra relationer som redan är uppbyggda mellan vårdtagare och personal. Vi utgår utifrån en humanistiskt syn och etiskt förhållningssätt,så därför får aldrig metoder som kränker eller skadar personer psykiskt eller fysiskt användas.