Om oss

Patrik Karlsson är grundare och utbildare i företaget och har bedrivit utbildning inom bemötande av våld och hot i arbetsmiljön för personal i över 20 år. Först som anställd i Norrköpings kommun som utbildare, därefter i egen regi.

Patrik har lång erfarenhet (29 år) av eget arbete inom vård, omsorg och psykiatri.

Han har därigenom praktisk erfarenhet av att bemöta våldsamma/oroliga omsorgstagare på ett värdigt sätt. Patrik har aldrig släppt vårdarbetet utan mellan uppdragen arbetar han för närvarande med personer med autism. Han har även arbetat med personer med psykiska handikapp, samt med personer med demens.

Dessa erfarenheter har gjort det möjligt att skapa en unik utbildning med egna exempel som deltagarna känner igen sig i och kan relatera till.

Patrik har själv tränat Ju jutsu, samt tränat barn och vuxna i många år.

Med sin kunskap och erfarenhet har han arbetat fram PK UTBILDNINGARS ”PERSONLIG SÄKERHET” - arbetsteknik för humant bemötande i konfliktsituationer  - som syftar till att kunna förstå våldets uppkomst samt förebygga och bemöta våld och hot på arbetsplatser utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningsätt.

PK UTBILDNINGAR är flitigt anlitade över hela landet.