Våra tjänster

Vi kan erbjuda er en utbildning för arbetsgrupper i Personlig Säkerhet som ger er grundläggande kunskaper i hur man bemöter hot och våld i arbetsmiljön.

Utbildningen leder till bättre trygghet för personal och boende / klient.

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska övningar.

Handledning för arbetsgrupper som arbetar med utåtagerande personer.

Innehåll i vår utbildning

Varför och när  uppstår hot och våld (Riskinventering)
Vår filosofi är att det alltid finns en orsak varför en människa uppträder hotfullt. Därmed är det viktigt att få kunskap om vilka faktorer som utlöser ett aggressivt beteende.
När man kan förstå orsakerna så minskar riskerna att utsättas för våld

Förhållningssätt/Kroppsspråkets betydelse
Var man ska befinna sig i förhållande till en aggressiv person, hur man närmar sig utan att själv uppfattas som hotfull. Att bli medveten om vilket kroppsspråk man bör ha vid en hot och våldsituation. Men även kunna läsa av en aggressiv persons kroppsspråk.

Mental förberedelse
Att känna till riskerna för hot och våld i arbetsmiljön, var och när riskerna är som störst. gör att när man blir utsatt att man kan hantera situationen på ett säkrare sätt

Fysisk förberedelse.
Fysisk förberedelse genom att titta på vad vi kan fysiskt påverka för att minska riskerna; sin egen och klientens placering, möblering, klädsel.
Larmmöjligheter, fysiska miljön personen vistas i m.m.

Humant självskydd.
Hur man gör för att ta sig undan och lösa en situation när någon är utåtagerande.
Vad som vi trycker hårt på är att man måste kunna ha fungerande relation till klienten efter en händelse. Så därför får aldrig användas metoder som skadar, förorsakar smärta, kränker, eller ger bestående men.

Verbalt försvar
Hur man konverserar med en person som är uppjagad eller irriterad och hur man kan få personen lugn. Men även vikten av att ibland vara mindre verbal.

Arbetsmiljölagen
Vad säger lagen om våld och hot i arbetsmiljön.
Vikten av en fungerande handlingsplan på arbetsplatsen